Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Aparatura modułowa SENTRON od SIEMENSWyłączniki nadprądowe MCB: serie 5SL i 5SY oraz jednolity system szyn łączeniowych

W celu zrealizowania ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania (jeden z środków ochrony przy uszkodzeniu) stosuje się zabezpieczenia nadprądowe. Obecnie stosowane urządzenia posiadają wyzwalacz termiczny oraz elektromagnetyczny, chronią zarówno przewody zasilające jak i odbiorniki energii elektrycznej przed skutkami zwarć oraz przeciążeń.

Charakterystyki wyzwalania

Ze względu na próg zadziałania (krotność) wyzwalacza zwarciowego (elektromagnetycznego) rozróżniamy cztery podstawowe typy charakterystyk:

Charakterystyka A – krotność 2-3x In; (znana też jako charakterystyka Z u innych producentów)

Do ochrony obwodów z wrażliwymi odbiorami półprzewodnikowymi oraz obwodów pomiarowych z przekładnikami

Charakterystyka B – krotność 3-5 x In;

Uniwersalna charakterystyka przeznaczona do zabezpieczania obwodów gniazd wtykowych i oświetleniowych

Charakterystyka C – krotność 5-10 x In;

Stosowana głównie do zabezpieczania obwodów z urządzeniami o zwiększonym prądzie rozruchowym (np. zespoły lamp oświetleniowych, silniki)

 

Charakterystyka D – krotność 10-20 x In;

Do obwodów elektrycznych z urządzeniami o dużych udarach prądowych, np. transformatory, zawory elektromagnetyczne

Dostępne serie wyłączników nadprądowych SIEMENS

 

  • Seria 5SL – wyłączniki dedykowane do budownictwa mieszkalnego i infrastrukturalnego (do 63A)
  • Seria 5SY – wyłączniki dedykowane do zastosowań przemysłowych (w tym pojazdy kolejowe i statki) (do 80A)
  • Seria 5SP – wyłączniki wysokoprądowe (80A - 125A) oraz wyłączniki przedlicznikowe (selektywne)

Tabela 1. Prądy zwarciowe Icu zgodnie z normą PN-EN 60947-2 oraz Icn zgodnie z normą PN-EN 60898-1

Zalety najtańszej serii 5SL6

Szybki montaż i demontaż z szyny TH35

Dzięki jednostronnemu mechanizmowi zatrzaskowemu (na dole aparatu), wyłączniki nadprądowe 5SL można zdemontować i zamontować na szynę zasilającą (bez jej demontażu). Podobna sytuacja jest z wyłącznikami różnicowoprądowymi 5SV3 (typ A) i 5SV4 (typ AC).

Szyny łączeniowe sztyftowe

Dzięki zastosowaniu szyn trzpieniowych mamy możliwość podłączenia pod zaciski przyłączeniowe wyłączników 5SL zarówno szyny jak i przewodu zasilającego. W tym przypadku uzyskujemy lepszą dostępność do przewodów zasilających, co ułatwia wizualną kontrolę połączeń w gotowej rozdzielnicy (przewody nie są zasłaniana przez szynę łączeniową).

Akcesoria wspólne z pozostałą aparaturą modułową z rodziny SENTRON­

Do wyłączników 5SL6 możemy dobudować maksymalnie dwa moduły styków dodatkowych (bądź alarmowych). Jest to wspólna gama akcesoriów z innymi aparatami modułowymi (wyłączniki różnicowoprądowe czy rozłączniki modułowe).

Rys 1. Dostępne akcesoria do wyłączników 5SL6: RC – napęd zdalny, AS – styk pomocniczy, FC – styk alarmowy

Rys 2. Dostępne akcesoria do wyłączników 5SL4 oraz 5SY: RC – napęd zdalny, AS – styk pomocniczy, FC – styk alarmowy, ST – wyzwalacz wzrostowy, UR – wyzwalacz zanikowy

Wyłączniki 5SL4 oraz cała gama 5SY może być dodatkowo wyposażona o wyzwalacze wzrostowe lub zanikowe.

Szyny łączeniowe sztyftowe

 

Aparaturę modułową możemy znaleźć praktycznie w każdej rozdzielnicy. Nieistotne, czy jest to rozdzielnica główna zakładu przemysłowego, rozdzielnica sterownicza, czy może rozdzielnica mieszkaniowa. Podczas produkcji każdej rozdzielnicy, jedną z najbardziej czasochłonnych, a więc i najbardziej kosztownych czynności jest jej „obszycie” - elektryczne połączenie wszystkich urządzeń. Dla całej aparatury modułowej SENTRON, usprawnienie tego procesu gwarantuje jednolity system szyn łączeniowych w wykonaniu sztyftowym (inaczej trzpieniowym lub pinowym).

Rys 3. Widok zabudowy wyłączników nadmiarowoprądowych serii SENTRON z wykorzystaniem szyn łączeniowych.

Dostępne wykonania szyn łączeniowych

Szyny łączeniowe do aparatury modułowej SENTRON, dostępne są w dwóch wariantach wykonania:

5ST36 wykonane w pełnej izolacji, bez możliwości skracania (dostępne w długościach od 2 do 12 modułów montażowych):

Rys. 4. Szyna łączeniowa 5ST3624 w pełnej izolacji (nie przystosowana do cięcia).

5ST37 z możliwością dowolnego skracania, przy zastosowaniu osłon końcowych (dostępne w odcinkach o długości 12 lub 56/57 modułów montażowych). Należy pamiętać, że wykonania 12 modułowe dostarczane są z dwoma osłonami końcowymi w komplecie natomiast odcinki metrowe (56-57 modułów) dostarczane są bez osłon końcowych.

Rys. 5. Szyna łączeniowa 5ST3708 z możliwością skracania (odcinki 12 modułowe dostarczane są z dwoma osłonami końcowymi).

Zalety stosowania szyn łączeniowych

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu szyn łączeniowych są:

 

  • ograniczenie czasu łączenia elektrycznego aparatury,
  • redukcja możliwości dokonania błędów montażowych,
  • łatwiejsza identyfikacja połączeń między aparatami,
  • zwiększona ochrona przed dotykiem części będących pod napięciem.
  • możliwość szybkiej wymiany urządzenia podłączonego do systemu szyn łączeniowych – system bez narzędziowego demontażu wyłączników SENTRON z szyny TH, w połączeniu z szyną sztyftową umożliwia wymianę pojedynczego aparatu, bez konieczności demontowania pozostałych: https://www.youtube.com/watch?v=WLBp9PFk3GI

Rys. 6. Sposób podłączenia zasilania do wyłączników połączonych szyną łączeniową.

Zbiór linków i pomocy technicznych:

Katalog aparatury modułowej SENTRON 2020: https://publikacje.siemens-info.com/pdf/83/Aparatura%20modu%C5%82owa%20SENTRON%20Katalog.pdf

Broszura wyłączniki nadprądowe MCB: https://publikacje.siemens-info.com/pdf/84/Wy%C5%82%C4%85czniki%20nadmiarowopr%C4%85dowe%20SENTRON%20Broszura.pdf

Broszura KIGEIT SPAE: https://publikacje.siemens-info.com/pdf/221/Bezpiecze%C5%84stwo_KIGEiT_SPAE_BROSZURA_Kwiecie%C5%84_2018.pdf

Zbiór wszystkich dostępnych katalogów SIEMENS on-line: https://publikacje.siemens-info.com/