Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Projektowanie instalacji elektrycznej na potrzeby domu jednorodzinnego

to zagadnienie może wydawać się dość prostym zadaniem dla specjalisty. Rozdzielnica, która jest jej sercem, powinna spełniać szereg wymagań, dzięki którym zabezpieczy użytkowników oraz sprzęt elektryczny. Sprzęt pełni istotną funkcję zwłaszcza w trakcie uderzenia pioruna w budynek, dlatego od 2002 roku, prawo wymaga, instalacji takich zabezpieczeń we wszystkich budynkach.

Zgodnie z obowiązującymi normami, w instalacjach elektryczny należy umieścić oddzielny przewód neutralny oraz ochronny w obwodach rozdzielnych i odbiorczych. Z tego względu winien być stosowany układ TN-S, najczęściej 3-fazowy, 5-przewodowy zawierający: przewody fazowe L1, L2, L3, przewód neutralny oraz ochronny PE. Ewentualnie pod uwagę można wziąć układ 1-fazowy: przewód L1, neutralny oraz ochronny PE.

W projekcie instalacji potrzeba uwzględnić ograniczniki przepięć wymagane normą PN-EN 62305. Urządzenia te chronią przed skutkami bezpośredniego lub pośredniego wpływu prądu piorunowego. Wyróżnia się 3 klasy ograniczników przepięć niskiego napięcia:

 

  • Klasa I – kategoria urządzeń, które chronią przed bezpośrednimi wyładowaniami elektrycznymi w budynek. Podstawą ich działania jest technologia iskiernikowa lub warystorowa.
  • Klasa II – ograniczniki zabezpieczają przed skutkami wyładowań pośrednich i komutacyjnych. Wykorzystywane są również instalacjach, w których przewody osiągają długość większą, niż 10-15 metrów, między rozdzielnicą główną a podrozdzielnicami. Opierają się na technologii warystorowej.
  • Klasa III – umieszczono w niej ograniczniki, które wygładzają napięcia. Montowane są w pobliżu wrażliwych urządzeń RTV, AGD, pieców CO czy routerów. Zazwyczaj również bazują na technologii warystorowej.

 W połączeniu z zewnętrzną instalacją odgromową pełnią funkcję systemu ochronnego Lightning protection system. W warunkach domu jednorodzinnego dobrze sprawdzą się ograniczniki klasy I i II zamontowane w rozdzielnicy. Tak, jak wspomniano powyżej, ochronią one osoby przebywające w budynku przed bezpośrednim i pośrednim wpływem uderzenia piorunem. W przypadku bloku wielorodzinnego ogranicznik EATON SPBT12-280 jest obowiązkowym elementem we wszystkich tego typu budynkach oddanych do użytku po 2002 roku. Jednak, aby w spełnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa, w rozdzielnicach w każdym mieszkaniu musi znaleźć się ogranicznik II klasy. Jeśli budynek wielorodzinny był oddany przed wprowadzeniem nowych przepisów, zaleca się, aby w każdym mieszkaniu umieścić ograniczniki I i II klasy. 

Instalacja wyłączników nadprądowych chroni przed przeciążeniem oraz skutkami możliwego przepływu prądu zwarciowego. Urządzenia pełnią tę funkcję zgodnie z normą PN-HD 60354-4-43. Z kolei norma PN-HD 60364-4-41 nakłada możliwość samoczynnego wyłączenia zasilania w ramach koncepcji ochrony przed porażeniem. Ponadto spełnienie jej wiąże się z montażem wyłączników różnicowoprądowych. Ich zadaniem jest samoczynne wyłączenie zasilania wespół z wyłącznikami nadprądowymi oraz ochrona uzupełniająca przed porażeniem elektrycznym dla czułości I∆N ≤ 30mA.

Nasz wieloletni partner biznesowy firma Eaton dostarcza rozwiązania, które z powodzeniem stosowane są przy tego typu instalacjach, ponieważ gwarantują spełnienie wszystkich wymogów. Ponadto producent oferuje konfigurator EATON SBC. Rozwiązanie to umożliwia automatyczny dobór składowych rozdzielnicy w taki sposób, aby była jak najlepiej dopasowana do potrzeb budynku, również ze względu na sposób montażu oraz wielkość.

 

Należy pamiętać, że projekt instalacji elektrycznej musi być sporządzony wyłącznie przez uprawnionych i wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów.