Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Automatyzacja procesów biznesowych

Klientom biznesowym poszukującym optymalizacji i uproszczenia procesu zakupowego oferujemy możliwość integracji z naszą platformą e-commerce za pośrednictwem PunchOut Catalog. Dzięki temu rozwiązaniu możemy uniknąć wielu czasochłonnych czynności wykonywanych ręcznie, komunikacji e-mail, notatek i logowania w kolejnych systemach. Dokonywanie zakupów na potrzeby przedsiębiorstwa może być tak samo proste jak zamówienia B2C.

Co to jest katalog PunchOut?

Katalog PunchOut to dostęp wprost z systemu SAP lub Ariba do katalogu produktów w sklepie internetowym dostawcy. Połączenie jest realizowane albo bezpośrednio, korzystając z funkcjonalności OCI w SAP, albo z wykorzystaniem platformy Ariba.

Pracownicy klienta mają dostęp do zakresu produktów uzgodnionego uprzednio z dostawcą, widzą w katalogu ceny oraz aktualne stany magazynowe produktów. Ponadto mają dostęp do bogatych danych o produktach: zdjęć, kart katalogowych, certyfikatów, itp. Uzupełnieniem jest elastyczny system wyszukiwania produktów. Dzięki temu klienci mogą dokonywać optymalnego wyboru potrzebnych produktów.

Jak działa PunchOut?

Użytkownik SAP lub Ariba wskazuje w swoim systemie sklep internetowy dostawcy. Wtedy automatycznie następuje połączenie i zalogowanie do sklepu dostawcy. Użytkownik widzi produkty (w tym zdjęcia, opisy, karty katalogowe, itp.) wraz z ich ceną oraz dostępnością w magazynie i może je dodawać do zamówienia.

Po zakończeniu wybierania produktów następuje przesłanie zawartości zamówienia do systemu SAP lub Ariba (zamówienie nie jest wysyłane do sklepu dostawcy). Następnie już w systemie SAP lub Ariba odbywa się normalna obsługa zamówienia u dostawcy, w tym kontrola budżetów, uprawnień, proces autoryzacji.

Jakie korzyści daje katalog PunchOut

Uruchomienie katalogu PunchOut umożliwia nam obsługę klienta biznesowego na światowym poziomie. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia nasz klient otrzymuje przede wszystkim:

· łatwy dostęp do aktualnych i bogatych informacji o produktach, ich cechach i danych technicznych

· aktualne informacje o dostępności i cenach produktów

· wygodne wyszukiwanie produktów, produktów komplementarnych lub alternatywnych

· możliwość zarządzania zakresem produktów widocznych w sklepie internetowym

· wyeliminowanie pomyłek wynikających z ręcznego przenoszenia danych pomiędzy systemami

· dostęp do platformy e-commerce Enexon bez potrzeby przechodzenia między różnymi stronami internetowymi i aplikacjami

· pełną kontrolę nad procesem zakupu – w sklepie internetowym następuje tylko wybór produktów z katalogu; zamówienie jest obsługiwane w SAP lub Ariba zgodnie z wewnętrznym procesem klienta

· monitoring przebiegu transakcji

Jakie działania podejmujemy przy wdrożeniu katalogu PunchOut?

- sprawdzenie możliwości systemowych po stronie klienta

- wykonanie ewentualnych prac programistycznych w celu dostosowania platformy e-commerce do potrzeb klienta

- wsparcie klienta w konfiguracji PunchOut Catalog na platformie Ariba (opcja)

- przygotowanie środowiska na platformie SAP Business Network

- przygotowanie indywidualnego katalogu w zakresie wcześniej ustalonych cen i oferty produktowej

- wykonanie wspólnie z klientem testów systemu

- uruchomienie automatycznego procesu wymiany danych (EDI).