Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Rozruch i zabezpieczenia silników  systemów wentylacji   w gospodarstwach hodowlanych i fermach drobiu 

Zastosowanie rozwiązań  do rozruchu i zabezpieczania silników  przyczynia się do poprawy wyników ekonomicznych gospodarstwa, oraz  dobrostanu zwierząt.  Przedstawiamy pełną ofertę  skoordynowanych produktów  do rozruchu  i ochrony systemów wentylacji  w gospodarstwach hodowlanych  i fermach drobiu, od niezawodnego  dostawcy, jakim jest ABB.

Dlaczego stosujemy systemy wentylacji?

Drób i inny żywy inwentarz wymaga specjalnej  kontroli wentylacji w celu zapewnienia dobrych  wyników ekonomicznych gospodarstwa oraz  dobrostanu zwierząt. Dzięki kontroli jakości  i temperatury powietrza systemy wentylacji mogą  usuwać nadmiar ciepła, wilgoci, pyłu, szkodliwych  gazów i zapachów z budynków rolnych, jednocześnie rozrzedzając stężenie drobnoustrojów  chorobotwórczych, które mogłyby zagrozić  dobrostanowi zwierząt.

Wartość dodana z instalacji rozwiązania do  rozruchu i ochrony silników w systemach wentylacji 

Rozwiązania ABB w zakresie rozruchu i ochrony  silników zapewniają sprawne działanie systemu  wentylacji, dzięki któremu drób i inne zwierzęta  hodowlane mają dostęp do świeżego powietrza  i żyją w higienicznych warunkach.

Fermy drobiu i gospodarstwa hodowlane

W celu zapewnienia dobrostanu zwierząt  w gospodarstwach drobiarskich  i hodowlanych należy monitorować i kontrolować wiele zmiennych:  masę i zachowanie zwierząt,  spożycie paszy, dostępność  i spożycie wody, natężenie hałasu,  temperaturę ciała i warunki  klimatyczne.   

Chcąc zapewnić dobre warunki dla zwierząt i ekonomiczną  wydajność gospodarstwa drobiarskiego lub  hodowlanego, należy monitorować i kontrolować jego  parametry klimatyczne. System wentylacji zapewnia  dobre napowietrzanie i odpowiednią temperaturę.  Usuwa nadmiar ciepła, wilgoci, pyłu, szkodliwych  gazów i zapachów z gospodarstw i rozrzedza stężenie  drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszących się drogą powietrzną.

Systemy wentylacji w chowie drobiu i żywca

System wentylacji mechanicznej składa się  z wentylatorów, nawiewów i wywiewów, grzałek  i elementów sterujących. Wentylatory oraz nawiewy  i wywiewy kontrolują ilość powietrza wymienianego w systemie wentylacji mechanicznej.  Typowy system wentylacji mechanicznej opiera się  właśnie na nawiewie lub wywiewie powietrza.  Najczęściej stosowanym systemem wentylacji  w gospodarstwach drobiarskich i hodowlanych jest  system podciśnieniowy, wywiewny.   Wentylator wyciągowy wytwarza nieznaczne  podciśnienie w kurniku, co powoduje  przedostawanie się powietrza do konstrukcji przez specjalnie zaprojektowane wloty.   W tym systemie wentylacji powietrze wewnętrzne  jest stale odprowadzane na zewnątrz budynku  wentylatorami zainstalowanymi na ścianach. Najczęściej spotykane są dwa systemy  podciśnieniowe, stosowane w zależności od tego,  jak zaprojektowano budynki danej fermy lub hodowli.

System wentylacji tunelowej jest  najpowszechniejszym systemem wentylacji w dużych  gospodarstwach drobiarskich i hodowlanych. System tunelowy różni się w zależności od jego układu,  orientacji, wydajności, konstrukcji budynku  gospodarskiego i innych czynników.  Systemy wentylacji tunelowej rzadko pracują 

z kontrolowaną prędkością, ponieważ na ogół  stosowana jest metoda załączania/wyłączania  z wykorzystaniem styczników. Metoda ta jest  co prawda prosta i łatwa do wdrożenia, ale jest  też energochłonna a regulacja minimalnych  poziomów wentylacji jest trudna. 

W dachowych systemach nawiewno-wywiewnych  stosuje się sterowanie prędkością wentylatorów  w kanałach nawiewnych i wywiewnych. Dachowy  system nawiewno-wywiewny jest preferowaną  metodą kontroli wentylacji przy wyrównanym  ciśnieniu, ponieważ umożliwia ptakom swobodne  przemieszczanie się między kurnikiem a wybiegiem  zewnętrznym.   W sytuacjach awaryjnych system taki może przejść  w tryb awaryjny oraz uruchamiać wentylatory według wybranej strategii, ignorując strzeżenia i usterki.  Pozwala to na wydłużony czas pracy wentylatora  w niekorzystnych warunkach, umożliwiając  bezpieczną ewakuację kurników.

Kluczowe urządzenie – wentylator

Najważniejszymi elementami systemu  wentylacyjnego są wentylatory.   Jest to maszyna zasilana energią elektryczną, która wytwarza przepływ powietrza. Składa się  z obracającego się zespołu łopatek, zazwyczaj  wykonanych z drewna, plastiku lub metalu,  działających na powietrze.   Ten zespół wirnikowy łopatek i piast jest nazywany  wirnikiem. Zwykle znajduje się w jakiejś obudowie  i jest napędzany silnikiem elektrycznym.   Istnieją trzy główne rodzaje wentylatorów  wymuszających przepływ powietrza: osiowe,  odśrodkowe (promieniowe) i poprzeczne (styczne),  ale w gospodarstwach drobiarskich i hodowlanych  najczęściej stosowane są typy osiowe. Typowy prąd znamionowy wentylatora w systemie  wentylacji ma wartość poniżej 40 A.  W gospodarstwach drobiarskich i hodowlanych  zalecamy zastosowanie rozrusznika bezpośredniego i układu łagodnego rozruchu – jeżeli prąd  znamionowy wentylatora jest poniżej 40 A,  wentylatory są przeznaczone do pracy z pełną  prędkością i przy założeniu stałego ciśnienia  przepływu powietrza. 

Jeżeli wymagane jest regulowane ciśnienie  przepływu powietrza, zaleca się zastosowanie  napędu o zmiennej częstotliwości w celu  dokładnego sterowania prędkością wentylatorów nawiewnych i wywiewnych.

 

Wymagania projektowe dotyczące wentylatorów:  

Funkcje podstawowe

• Zabezpieczenie zwarciowe

• Zabezpieczenie przeciążeniowe  

(z regulowanym ustawieniem prądu)

• Monitorowanie poziomu napięcia

• Zanik fazy i sekwencja – dla prawidłowego 

zarządzania pracą wentylatora

• Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Funkcje dodatkowe

• Monitorowanie temperatury w kurniku
• Termistorowy przekaźnik ochronny 

do monitorowania temperatury uzwojenia 
(w zależności od konstrukcji wentylatora)

• Ochrona zahamowanego wirnika – w przypadku

niedrożnego wentylatora

• Łączność cyfrowa (sterowanie, pomiary 

energii itp.)

• Przekaźniki bezpieczeństwa (jeżeli wymagane, 

w zależności od konstrukcji)

Rozwiązania aplikacyjne ABB:

Przedstawiamy rozwiązania z zakresu rozruchu i ochrony silników  systemów wentylacyjnych. Dostarczają one odpowiednią ilość powietrza dla zapewnienia dobrostanu zwierząt.

Rozwiązanie podstawowe z szybką i niezawodną instalacją  Rozwiązanie podstawowe gwarantuje   skoordynowane działanie układów najważniejszych  urządzeń energetycznych, a tym samym ciągłość  pracy i łatwość instalacji. Rozwiązanie podstawowe zazwyczaj wystarcza do obsługi pojedynczych  maszyn, takich jak pompy, sprężarki, 

wentylatory itp

 

Rozwiązanie rozszerzone dla systemów wentylacji  w gospodarstwach drobiarskich i hodowlanych  obejmuje dodatkowe funkcje zabezpieczające, takie  jak monitorowanie temperatury, termistorowy  przekaźnik zabezpieczający silnik, przekaźnik  monitorowania podnapięciowego  lub nadnapięciowego, przekaźniki bezpieczeństwa  itp. Możemy spełnić wszelkie inne wymagania,  dostosowując rozwiązanie do potrzeb użytkownika.