Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Program Mój Prąd 5.0

Wysokości dofinansowań (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
  1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

  2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

  3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
    1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
    2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
    3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
    4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
    5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

 

źródło: https://mojprad.gov.pl/

Program Mój Prąd 4.0 

nabór wniosków został przedłużony do 31.03.2023 r.

ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA W MP4 – od dnia 15.12.2022 r.

  1. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  2. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:
  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł
  1. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie i wyniesie do 3 000zł

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Powyższe zmiany wymagają zmiany w systemie Programu Mój Prąd, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska prosi zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.

Złożone wnioski do 15.12.2022 będą wypłacane jako dotacja 4 000zł a następnie dodatkowe 2 000zł po następnej weryfikacji.

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.)

Okresem kwalifikowalności środków w ramach Programu  jest 1 luty 2020 roku, co oznacza, że dla osób które posiadają już instalację a chcą skorzystać z dofinansowania, jest wymagane przejście z systemu opustów na nowy system rozliczenia net-billing.

Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  • mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
  • magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
  • magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
  • systemów zarządzania energią HEMS/EMS -z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła

Więcej dotacji można otrzymać z:

·       programu Czyste Powietrze dla osób z dochodem rocznym do 100 000 zł
do 25 tys. zł dopłaty przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła,

·       programu Czyste Powietrze – podwyższony poziom finansowania (dla osób z dochodem 1960 zł miesięcznie lub 1400 zł/os. miesięcznie)
do 32 tys. zł dopłaty przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła,

·       programu Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach do 7 tys. zł w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł - przy zakupie pomp gruntowych.

Programy regionalne

Wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak choćby fotowoltaika, są nie tylko ogólnopolskie programy. W wielu miejscach Polski są prowadzone lokalne programy dofinansowań do paneli fotowoltaicznych, uwzględniające bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki dla podmiotów z danego regionu.

Informacji nt. dostępności regionalnych programów dofinansowania warto szukać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska – to właśnie one najczęściej wprowadzają projekty i systemy wsparcia.

Grant OZE na instalacje w budynkach wielorodzinnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy przedstawiło projekt zmian w ustawach wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. W projekcie nowelizacji przepisów o termomodernizacji znalazł się zapis o udzielaniu dotacji na fotowoltaikę i inne instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 50 proc. kosztów inwestycji, będzie to więc podobne wsparcie, jakie otrzymują dzisiaj właściciele domów jednorodzinnych z programów Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Grant OZE ma przysługiwać właścicielowi lub zarządcy budynku wielorodzinnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji odnawialnego źródła energii wraz z niezbędną infrastrukturą, która będzie produkowała energię na potrzeby tego budynku. Dotacja będzie wypłacana po zrealizowaniu inwestycji.