Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Program Mój Prąd 4.0 

W kwietniu ruszył nabór wniosków w nowej edycji programu Mój Prąd. Dotacje mogą otrzymać prosumenci, którzy rozliczają się w nowym systemie net billingu w tym także dotychczasowi prosumenci, którzy zmienią sposób rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing. W tej edycji można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz elementów służących:

·       magazynowaniu ciepła

·       magazynowaniu energii

·       zarządzania energią

Łącznie można otrzymać dotację nawet do 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie

Nabór wniosków trwa od 15.04 do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

W ramach Programu Mój Prąd 04 (net billing) można otrzymać dofinansowanie do produktów dostępnych w naszej ofercie:

Fotowoltaika

do 5 tys. zł dofinansowania

Magazyny energii

Do 7,5 tys. dofinansowania

Zarządzanie energią

do 3 tys. zł dofinasowania

Więcej dotacji można otrzymać z:

·       programu Czyste Powietrze dla osób z dochodem rocznym do 100 000 zł
do 25 tys. zł dopłaty przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła,

·       programu Czyste Powietrze – podwyższony poziom finansowania (dla osób z dochodem 1960 zł miesięcznie lub 1400 zł/os. miesięcznie)
do 32 tys. zł dopłaty przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła,

·       programu Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach do 7 tys. zł w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł - przy zakupie pomp gruntowych.

Programy regionalne

Wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak choćby fotowoltaika, są nie tylko ogólnopolskie programy. W wielu miejscach Polski są prowadzone lokalne programy dofinansowań do paneli fotowoltaicznych, uwzględniające bezzwrotne dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki dla podmiotów z danego regionu.

Informacji nt. dostępności regionalnych programów dofinansowania warto szukać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska – to właśnie one najczęściej wprowadzają projekty i systemy wsparcia.

Grant OZE na instalacje w budynkach wielorodzinnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy przedstawiło projekt zmian w ustawach wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. W projekcie nowelizacji przepisów o termomodernizacji znalazł się zapis o udzielaniu dotacji na fotowoltaikę i inne instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 50 proc. kosztów inwestycji, będzie to więc podobne wsparcie, jakie otrzymują dzisiaj właściciele domów jednorodzinnych z programów Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Grant OZE ma przysługiwać właścicielowi lub zarządcy budynku wielorodzinnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji odnawialnego źródła energii wraz z niezbędną infrastrukturą, która będzie produkowała energię na potrzeby tego budynku. Dotacja będzie wypłacana po zrealizowaniu inwestycji.